تماس با ایران تانا

دفتر:سنندج - خیابان امام(استانداری) - پل مردوخ - پاساژ نور

انبار:سنندج - شهرک صنعتی شماره 1

تلفن دفتر:33173228_087

موبایل، تلگرام و واتساپ:9609_390_0918